2,4-dimethylaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Dimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-dimethylaniline
Stofafkorting
2,4-DMA
Engelse naam
2,4-xylidine
CAS-nummer
95-68-1
EG-nummer
202-440-0
Aquo-code
24xyldne
SIKB-id
125
Molecuulformule
C8-H11-N
SMILES
Cc1cc(C)ccc1N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,4-dimethylaniline
Chemische stofgroep
aromatische amines
dimethylanilines

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dimethylaniline (2,4-DMA)
(95-68-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,14
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 350 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 3,5 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

2:

Geldt voor de som van de isomeren

3:

Geldt voor de som van de isomeren

4:

Geldt voor de som van de isomeren

5:

Geldt voor de som van de isomeren

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten