2,6-dimethylaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Dimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-dimethylaniline
Stofafkorting
2,6-DMA
Engelse naam
2,6-xylidine
CAS-nummer
87-62-7
EG-nummer
201-758-7
Aquo-code
26xyldne
SIKB-id
2944
Molecuulformule
C8-H11-N
SMILES
Nc1c(C)cccc1C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,6-dimethylaniline
Chemische stofgroep
aromatische amines
dimethylanilines

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-dimethylaniline (2,6-DMA)
(87-62-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,14
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 350 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 3,5 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

2:

Geldt voor de som van de isomeren

3:

Geldt voor de som van de isomeren

4:

Geldt voor de som van de isomeren

5:

Geldt voor de som van de isomeren

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten