N,N,2-trimethylaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-8-2019 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N,N,2-Trimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
N,N,2-trimethylaniline
Stofafkorting
N,N,2-TMA
CAS-nummer
609-72-3
EG-nummer
210-199-8
Aquo-code
NN2TC1yAn
SIKB-id
4263
Synoniem
N,N,2-Trimethylbenzamine
Molecuulformule
C9-H13-N
SMILES
c1(c(cccc1)C)N(C)C
Chemische stofgroep
aromatische amines
methylanilines

Let op!

Geprint op: 20-8-2019 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-8-2019 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N,N,2-trimethylaniline (N,N,2-TMA)
(609-72-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,54
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 870 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 8,7 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 8,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-8-2019 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-8-2019 om: 22:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten