3,4,5-trimethylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4,5-trimethylaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1639-31-2
EG-nummer
216-679-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
3,4,5-TMA
Aquo-code
345TC1yAn
SIKB-id
3015
Molecuulformule
C9-H13-N
SMILES
CC1=CC(N)=CC(C)=C1C
Chemische stofgroepen
aromatische amines
methylanilines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,4,5-trimethylaniline (3,4,5-TMA)
(1639-31-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,54
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
870 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
8,7 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid