3,4,5-trimethylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4,5-Trimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,4,5-trimethylaniline
Stofafkorting
3,4,5-TMA
CAS-nummer
1639-31-2
EG-nummer
216-679-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
345TC1yAn
SIKB-id
3015
Molecuulformule
C9-H13-N
SMILES
CC1=CC(N)=CC(C)=C1C
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
aromatische amines
methylanilines

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,4,5-trimethylaniline (3,4,5-TMA)
(1639-31-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,54
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 870 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 8,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten