3,4,5-trimethylaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4,5-Trimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,4,5-trimethylaniline
Stofafkorting
3,4,5-TMA
CAS-nummer
1639-31-2
EG-nummer
216-679-3
Aquo-code
345TC1yAn
SIKB-id
3015
Molecuulformule
C9-H13-N
SMILES
c1(c(cc(N)c(c1)C)C)C
Chemische stofgroep
aromatische amines
methylanilines

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,4,5-trimethylaniline (3,4,5-TMA)
(1639-31-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,54
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 870 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 8,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten