afgedankte verpakkingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 22:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Afgedankte Verpakkingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
afgedankte verpakkingen
Engelse naam
discarded packagings
UN-nummer
3509
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 22:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 22:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 22:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
afgedankte verpakkingen
UN-nummer 3509
Benaming en beschrijving 3.1.2 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 663
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P003
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 BB3 LL1 RR9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP10 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 22:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten