afgedankte verpakkingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Afgedankte Verpakkingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
afgedankte verpakkingen
Engelse naam
discarded packagings
UN-nummer
3509
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
afgedankte verpakkingen
UN-nummer 3509
Benaming en beschrijving 3.1.2 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 663
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003 IBC08 LP02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 BB3 LL1 RR9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP10 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten