2,6-dichloor-3-methylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-dichloor-3-methylaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64063-37-2
EG-nummer
264-649-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,6-dichloro-3-methylaniline
Synoniemen
2,6-dichloro-m-toluidine
2,6-dichloor-m-toluidine
Aquo-code
26DCl3C1yAn
SIKB-id
2936
Molecuulformule
C7-H7-Cl2-N
SMILES
CC1=C(Cl)C(N)=C(Cl)C=C1
Chemische stofgroepen
chloortoluidines
chloormethylanilines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-dichloor-3-methylaniline
(64063-37-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,61
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
6,2 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
20 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,2 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid