5-chloor-2-methylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-chloor-2-methylaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-79-4
EG-nummer
202-452-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-chloro-2-methylaniline
Synoniemen
5-chloro-o-toluidine
5-chloor-o-toluidine
Aquo-code
5Cl2C1yAn
SIKB-id
3097
Molecuulformule
C7-H8-Cl-N
SMILES
CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
chloortoluidines
chloormethylanilines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-chloor-2-methylaniline
(95-79-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,61
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
6,2 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
20 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,2 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
5-chloor-2-methylaniline
(95-79-4)
Specifieke naam ECHA
5-chloro-o-toluidine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid