2-chloor-6-methylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-chloor-6-methylaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
87-63-8
EG-nummer
201-759-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-chloro-6-methylaniline
Synoniemen
6-chIoro-o-toluidine
6-chIoor-o-toluidine
Aquo-code
2Cl6C1yAn
SIKB-id
2987
Molecuulformule
C7-H8-Cl-N
SMILES
CC1=C(N)C(Cl)=CC=C1
Chemische stofgroepen
chloortoluidines
chloormethylanilines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-chloor-6-methylaniline
(87-63-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,61
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
6,2 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
20 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,2 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid