bestrijdingsmiddelen totaal | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bestrijdingsmiddelen Totaal

Stofgegevens

 
Stofnaam
bestrijdingsmiddelen totaal
Synoniem
pesticiden
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bestrijdingsmiddelen totaal
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op drinkwaterbedrijf) 0,5 µg/l
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitsnorm (opgelost) 0,5 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 0,50 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

130:

Deze milieukwaliteitsnorm is een richtwaarde die betrekking heeft op grondwaterlichamen. Zij zijn door Nederland als drempel-waarden ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

som

2:

Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan. Onder «bestrijdingsmiddelen» wordt verstaan: gewasbeschermingsmiddelen en biociden als omschreven in artikel 2 van richtlijn 91/414/EEG, respectieveling artikel 2 van richtlijn 98/8/EG.

Onder «totaal» wordt verstaan: de som van alle tijdens de monitoringprocedure opgespoorde en gekwantificeerde afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan.

3:

Som van afzonderlijke pesticiden met concentratie hoger dan de detectiegrens.

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-8-2019 om: 11:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten