bestrijdingsmiddelen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bestrijdingsmiddelen

 

Stofgegevens

UN-nummers
2588
2588
2588
2902
2902
2902
2903
2903
2903
3021
3021

Synoniemen
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
pesticiden
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bestrijdingsmiddelen
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
0,1 µg/l
Milieu Grondwater Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen (opgelost)
0,1 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
0,10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen
UN-nummer 2588
2588
2588
3021
3021
2903
2903
2903
2902
2902
2902
Benaming en beschrijving 3.1.2 PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 3 3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T7
T7
T7
FT2
FT2
TF2
TF2
TF2
T6
T6
T6
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3+6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 61 274 648 61 274 648 61 274 648 61 274 61 274 61 274 61 274 61 274 61 274 648 61 274 648 61 274 648
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
5 kg
0
1 L
0
100 ml
5 L
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
E0
E2
E5
E4
E1
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC02
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001
P001 IBC02 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP7 MP17
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
T14
T11
T14
T11
T7
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE21 TU14 TU15
TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
FL
FL
FL
FL
FL
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
S2 S22
S2 S22
S2 S9 S14
S2 S9 S19
S2 S9
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60 336 336 663 63 63 66 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen
UN-nummer 2588
2588
2588
3021
3021
2903
2903
2903
2902
2902
2902
Benaming en beschrijving 3.1.2 PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
GEVI-code 66 60 60 336 336 663 63 63 66 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR LF2/LT* LF2/LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LT* LT*
Stofindeling water SNR SNR SNR LF2/LT* LF2/LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LT* LT*

Voetnoten