nitraten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nitraten

Stofgegevens

 
Stofnaam
nitraten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nitraten
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitsnorm (opgelost) 50 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

130:

Deze milieukwaliteitsnorm is een richtwaarde die betrekking heeft op grondwaterlichamen. Zij zijn door Nederland als drempel-waarden ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten