nitraten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nitraten

Stofgegevens

 
Stofnaam
nitraten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nitraten
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitsnorm (opgelost) 50 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

130:

Deze milieukwaliteitsnorm is een richtwaarde die betrekking heeft op grondwaterlichamen. Zij zijn door Nederland als drempel-waarden ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten