bèta-cypermethrin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bèta-cypermethrin

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65731-84-2
EG-nummer
265-898-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Molecuulformule
C22-H19-Cl2-N-O3
SMILES
CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Functionele stofgroep
Lijst KRW prioritaire stoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
bèta-cypermethrin
(65731-84-2)
Specifieke naam op KRW
bèta-cypermethrin
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid