ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH

Stofgegevens

 
Stofnaam
ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH
UN-nummer
3356
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH
UN-nummer 3356
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O3
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 284
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P500
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten