wrijvingslucifers | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Wrijvingslucifers

Stofgegevens

 
Stofnaam
wrijvingslucifers
UN-nummer
1331
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
wrijvingslucifers
UN-nummer 1331
Benaming en beschrijving 3.1.2 WRIJVINGSLUCIFERS
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 293
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P407
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP27
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP12
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten