wolafval | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Wolafval

Stofgegevens

 
Stofnaam
wolafval
UN-nummer
1387
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
wolafval
UN-nummer 1387
Benaming en beschrijving 3.1.2 Wolafval, vochtig
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 9:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten