WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM

Stofgegevens

 
Stofnaam
WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM
UN-nummer
3468
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM
UN-nummer 3468
Benaming en beschrijving 3.1.2 WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM MET METAALHYDRIDE of WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM MET METAALHYDRIDE IN APPARATUUR of WATERSTOF IN EEN OPSLAGSYSTEEM MET METAALHYDRIDE VERPAKT MET APPARATUUR
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 1F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 321 356
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P205
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Bij deze opvangsystemen moet er altijd vanuit worden gegaan dat zij waterstof bevatten.
Opslagsystemen met metaalhydriden die in voertuigen, wagens, schepen of luchtvaartuigen moeten worden gemonteerd, moeten zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van het land van fabricage1 voordat deze ter vervoer worden aangenomen. Op het vervoersdocument moet zijn aangegeven dat het collo is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van het land van fabricage1 of een kopie van de goedkeuring door de bevoegde autoriteit van het land van fabricage1 moet bij elke zending zijn gevoegd.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten