VUURAANMAKERS | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

VUURAANMAKERS

Stofgegevens

 
Stofnaam
VUURAANMAKERS
UN-nummer
2623
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
VUURAANMAKERS
UN-nummer 2623
Benaming en beschrijving 3.1.2 VUURAANMAKERS, VAST, geïmpregneerd met brandbare vloeistof
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP15
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten