VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, bijtende vloeistof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, Bijtende Vloeistof

Stofgegevens

 
Stofnaam
VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, bijtende vloeistof
UN-nummer
1774
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, bijtende vloeistof
UN-nummer 1774
Benaming en beschrijving 3.1.2 VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, bijtende vloeistof
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP4
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten