1,3-dichloorpropaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/1/2023 om: 3:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Dichloorpropaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3-dichloorpropaan
Engelse naam
1,3-dichloropropane
CAS-nummer
142-28-9
EG-nummer
205-531-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
13DClC3a
SIKB-id
48
Molecuulformule
C3-H6-Cl2
SMILES
ClCCCCl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 4/1/2023 om: 3:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/1/2023 om: 3:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-dichloorpropaan
(142-28-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,68
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 76 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 76 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,2 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,002 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

getalswaarde geldt voor de som van de individuele verbindingen van de genoemde stofgroep

Let op!

Geprint op: 4/1/2023 om: 3:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten