1,3-dichloorpropaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25/09/2023 om: 16:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Dichloorpropaan

 
Stofgegevens
Stofnaam 1,3-dichloorpropaan
Engelse naam 1,3-dichloropropane
CAS-nummer 142-28-9
EG-nummer 205-531-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 13DClC3a
SIKB-id 48
Molecuulformule C3-H6-Cl2
SMILES ClCCCCl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep gehalogeneerde koolwaterstoffen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25/09/2023 om: 16:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25/09/2023 om: 16:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-dichloorpropaan
(142-28-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,68
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 76 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 76 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,2 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,002 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

getalswaarde geldt voor de som van de individuele verbindingen van de genoemde stofgroep

Let op!

Geprint op: 25/09/2023 om: 16:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten