1,3-dichloorpropaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Dichloorpropaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3-dichloorpropaan
Engelse naam
1,3-dichloropropane
CAS-nummer
142-28-9
EG-nummer
205-531-3
Aquo-code
13DClC3a
SIKB-id
48
Molecuulformule
C3-H6-Cl2
SMILES
C(CCl)CCl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,3-dichloorpropaan
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-dichloorpropaan
(142-28-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,68
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 76 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 76 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,2 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,002 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

getalswaarde geldt voor de som van de individuele verbindingen van de genoemde stofgroep

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten