Voertuig met accuvoeding of apparaat met accuvoeding | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 2:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Voertuig Met Accuvoeding Of Apparaat Met Accuvoeding

Stofgegevens

 
Stofnaam
Voertuig met accuvoeding of apparaat met accuvoeding
UN-nummer
3171
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 2:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 2:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 2:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
Voertuig met accuvoeding of apparaat met accuvoeding
UN-nummer 3171
Benaming en beschrijving 3.1.2 VOERTUIG MET ACCUVOEDING of APPARAAT MET ACCUVOEDING
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Bijzondere bepalingen 3.3 388 666 667 669
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (-)

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 2:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten