Verbrandingsmotor of voertuig | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 5:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Verbrandingsmotor Of Voertuig

Stofgegevens

 
Stofnaam
Verbrandingsmotor of voertuig
UN-nummer
3166
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 5:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 5:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 5:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
Verbrandingsmotor of voertuig
UN-nummer 3166
Benaming en beschrijving 3.1.2 VERBRANDINGSMOTOR OF VOERTUIG, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VOERTUIG, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN of VOERTUIG MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN of VOERTUIG MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Bijzondere bepalingen 3.3 388 666 667 669
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (-)

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 5:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten