VEILIGHEIDSLUCIFERS | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

VEILIGHEIDSLUCIFERS

Stofgegevens

 
Stofnaam
VEILIGHEIDSLUCIFERS
UN-nummer
1944
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
VEILIGHEIDSLUCIFERS
UN-nummer 1944
Benaming en beschrijving 3.1.2 VEILIGHEIDSLUCIFERS (boekjes, kaarten of doosjes)
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 293
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P407 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten