TRAANGASKAARSEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

TRAANGASKAARSEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
TRAANGASKAARSEN
UN-nummer
1700
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
TRAANGASKAARSEN
UN-nummer 1700
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRAANGASKAARSEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF3
Etiketten 5.2.2 4.1+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P600
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19

Voetnoten

Giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten