STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

Stofgegevens

 
Stofnaam
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
UN-nummer
1977
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
UN-nummer 1977
Benaming en beschrijving 3.1.2 STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 3A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 345 346 593
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 22

Voetnoten

niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten