STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

Stofgegevens

 
Stofnaam
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
UN-nummer
1977
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
UN-nummer 1977
Benaming en beschrijving 3.1.2 STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 3A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 345 346 593
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 22

Voetnoten

niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten