STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

Stofgegevens

 
Stofnaam
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
UN-nummer
1977
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
UN-nummer 1977
Benaming en beschrijving 3.1.2 STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 3A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 345 346 593
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 22

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Indien dit gas zich bevindt in open cryo-houders met een inhoud van ten hoogste 1 liter met dubbele glazen wanden, waarbij de ruimte tussen de binnen- en de buitenwand luchtledig is (vacuümisolatie), is het niet onderworpen aan het ADR onder voorwaarde dat de houder in een buitenverpakking wordt vervoerd met voldoende opvulmiddel of absorbeermiddel om deze te beschermen tegen beschadiging door stoot.
Open cryo-houders die voldoen aan de voorschriften van verpakkingsinstructie P203 van 4.1.4.1 en die geen gevaarlijke goederen bevatten, met uitzondering van UN 1977 stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar, die volledig is geabsorbeerd in een poreuze stof, zijn niet onderworpen aan enige andere voorschriften van het ADR.
Dit gas, bestemd voor het koelen van bijv. medische of biologische monsters, is, indien het zich bevindt in dubbelwandige houders die aan de voorwaarden van verpakkingsinstructie P203, onderdeel (6) van de voorschriften voor open cryo-houders, van 4.1.4.1 voldoen, niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, met uitzondering van het bepaalde in 5.5.3.
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten