ROOKBOMMEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ROOKBOMMEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ROOKBOMMEN
UN-nummer
2028
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ROOKBOMMEN
UN-nummer 2028
Benaming en beschrijving 3.1.2 ROOKBOMMEN, NIET ONTPLOFBAAR, die een bijtende vloeistof bevatten, zonder ontsteker
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P803
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten