ROOKBOMMEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ROOKBOMMEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ROOKBOMMEN
UN-nummer
2028
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
ROOKBOMMEN
UN-nummer 2028
Benaming en beschrijving 3.1.2 ROOKBOMMEN, NIET ONTPLOFBAAR, die een bijtende vloeistof bevatten, zonder ontsteker
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P803
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten