'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer
2846
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2846
Benaming en beschrijving 3.1.2 PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P404
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP13
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten