'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer
2846
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
'PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2846
Benaming en beschrijving 3.1.2 PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P404
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP13
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten