POLYESTERHARS-KIT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 22:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

POLYESTERHARS-KIT

Stofgegevens

 
Stofnaam
POLYESTERHARS-KIT
UN-nummer
3269; 3269; 3527; 3527
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 22:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 22:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 22:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
POLYESTERHARS-KIT POLYESTERHARS-KIT POLYESTERHARS-KIT POLYESTERHARS-KIT
UN-nummer 3527
3527
3269
3269
Benaming en beschrijving 3.1.2 POLYESTERHARS-KIT, vast basisproduct
POLYESTERHARS-KIT, vast basisproduct
POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basisproduct
POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basisproduct
Klasse 2.2 4.1
4.1
3
3
Classificatiecode 2.2 F4
F4
F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 236 340
236 340
236 340
236 340
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5kg
5kg
5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P412
P412
P302 R001
P302 R001
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2 S20
S2

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 22:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten