PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN
UN-nummer
3473; 3476; 3477; 3478; 3479
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN
UN-nummer 3477
3473
3478
3476
3479
Benaming en beschrijving 3.1.2 PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET APPARATUUR, die bijtende stoffen bevatten
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET APPARATUUR, die brandbare vloeistoffen bevatten
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET APPARATUUR, die een vloeibaar gemaakt, brandbaar gas bevatten
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET APPARATUUR, die met water reactieve stoffen bevatten
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR of PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET APPARATUUR, die waterstof in een metaalhydride bevatten
Klasse 2.2 8 3 2 4.3 2
Classificatiecode 2.2 C11
F3
6F
W3
6F
Etiketten 5.2.2 8 3 2.1 4.3 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 328 334 328
328 338 328 334 328 339
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L of 1 kg
1 L
120 ml
500ml of 500g
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P004
P004
P004
P004
P004
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
2 (D)
3 (E)
2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV9 CV12
CV23
CV9 CV12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
S2
S2

Voetnoten

Bijtende stoffen
Brandbare vloeistoffen
Gassen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare gassen
brandbare gassen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare gassen
brandbare gassen
Een patroon voor brandstofcellen mag een activator bevatten onder voorwaarde dat deze is uitgerust met twee van elkaar onafhankelijke middelen ter voorkoming van vermenging met de brandstof tijdens het vervoer.
Elke patroon voor brandstofcellen, die ingedeeld onder deze positie wordt vervoerd en ontworpen is om een vloeibaar gemaakt brandbaar gas te bevatten, moet: a) in staat zijn om zonder lekkage of barsten een druk te doorstaan van ten minste twee maal de evenwichtsdruk van de inhoud bij 55 °C; en b) niet meer dan 200 ml vloeibaar gemaakt brandbaar gas bevatten waarvan de dampdruk 1000 kPa (10 bar) bij 55 ° C niet mag overschrijden; en c) de beproeving in het warmwaterbad, voorgeschreven in 6.2.6.3.1, doorstaan.
Een patroon voor brandstofcellen mag een activator bevatten onder voorwaarde dat deze is uitgerust met twee van elkaar onafhankelijke middelen ter voorkoming van vermenging met de brandstof tijdens het vervoer.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten