n-propylnitraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-Propylnitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
n-propylnitraat
Engelse naam
n-propyl nitrate
CAS-nummer
627-13-4
UN-nummer
1865
EG-nummer
210-985-0
Molecuulformule
C3-H7-N-O3
SMILES
O([N+](=O)[O-])CCC
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm n-propylnitraat
(627-13-4)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur n.v.t.
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 5.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Niet van toepassing

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
n-propylnitraat
(627-13-4)
UN-nummer 1865
Benaming en beschrijving 3.1.2 n-PROPYLNITRAAT
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B7
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten