NATRIUMBATTERIJEN of NATRIUMCELLEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

NATRIUMBATTERIJEN Of NATRIUMCELLEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
NATRIUMBATTERIJEN of NATRIUMCELLEN
UN-nummer
3292
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
NATRIUMBATTERIJEN of NATRIUMCELLEN
UN-nummer 3292
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMBATTERIJEN of NATRIUMCELLEN
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 W3
Etiketten 5.2.2 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 239 295
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P408
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De accumulatoren hoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevaarsetiket te zijn voorzien, indien de gepalletiseerde lading van het juiste opschrift en gevaarsetiket is voorzien.

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten