meststof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Meststof

Stofgegevens

 
Stofnaam
meststof
UN-nummer
1043
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
meststof
UN-nummer 1043
Benaming en beschrijving 3.1.2 MESTSTOF, OPLOSSING met niet gebonden ammoniak
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 4A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 642
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 (E)

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Voor zover dit niet door het bepaalde in 1.1.4.2 is toegestaan, mag deze positie van de VN-modelbepalingen niet worden gebruikt voor het vervoer van ammoniakale oplossingen van kunstmest met niet gebonden ammoniak.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten