KOELMACHINES | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KOELMACHINES

Stofgegevens

 
Stofnaam
KOELMACHINES
UN-nummer
2857
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
KOELMACHINES
UN-nummer 2857
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOELMACHINES met niet brandbare, niet giftige gassen of ammoniakoplossingen (UN 2672)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 6A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 119
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP32
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Onder koelmachines vallen machines of andere apparaten die zijn ontworpen voor het specifieke doel voedsel of andere producten in een inwendig compartiment op een lage temperatuur te houden, alsmede airconditioners. Koelmachines en bestanddelen van koelmachines zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien zij minder dan 12 kg gas van klasse 2, groep A of O volgens 2.2.2.1.3 bevatten, of indien zij minder dan 12 l ammoniakoplossing (UN-nummer 2672) bevatten.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 2:53 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten