KOELMACHINES met brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KOELMACHINES Met Brandbaar, Niet Giftig, Vloeibaar Gemaakt Gas

Stofgegevens

 
Stofnaam
KOELMACHINES met brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas
UN-nummer
3358
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
KOELMACHINES met brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas
UN-nummer 3358
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOELMACHINES met brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 6F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 291
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP32
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Brandbare, vloeibaar gemaakte gassen moeten zich bevinden in onderdelen van koelmachines. Deze onderdelen moeten worden ontworpen en beproefd voor een druk van ten minste drie maal de bedrijfsdruk van de machines. De koelmachines moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat het vloeibaar gemaakte gas niet kan vrijkomen en dat het gevaar van barsten of scheuren van de onder druk staande bestanddelen onder normale vervoersomstandigheden is uitgesloten. Koelmachines en onderdelen van koelmachines zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien zij minder dan 12 kg gas bevatten.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten