GERMAANWATERSTOF (GERMAAN) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)

Stofgegevens

 
Stofnaam
GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)
Engelse naam
germanium tetrahydride
CAS-nummer
7782-65-2
UN-nummer
2192; 3523
Synoniem
germanium tetrahydride
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)
(7782-65-2)
Stofklasse voor luchtemissies gA.2
Grensmassastroom 15 g/uur
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)
(7782-65-2)
GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)
(7782-65-2)
UN-nummer 2192
3523
Benaming en beschrijving 3.1.2 GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)
GERMAANWATERSTOF (GERMAAN), GEADSORBEERD
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TF
9TF
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3 2.1+2.3
Bijzondere bepalingen 3.3 632
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P208
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 263

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
Wordt beschouwd als voor zelfontbranding vatbaar (pyrofoor).
giftig gas, brandbaar.

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten