GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN Of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
UN-nummer
3245; 3245
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
UN-nummer 3245
3245
Benaming en beschrijving 3.1.2 GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN of GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN, in sterk gekoelde vloeibare stikstof
Klasse 2.2 9 9
Classificatiecode 2.2 M8
M8
Etiketten 5.2.2 9 2.2+9
Bijzondere bepalingen 3.3 219 637 219 637
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P904 IBC08
P904 IBC08
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP6
MP6
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV26 CV27 CV28
CV1 CV13 CV26 CV27 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S17
S17

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGMO’s) en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) verpakt en gekenmerkt overeenkomstig verpakkingsinstructie P904 van 4.1.4.1 zijn niet onderworpen aan enige ander voorschrift van het ADR. Indien GGMO’s en GGO’s voldoen aan de criteria voor indeling in klasse 6.1 of 6.2 (zie 2.2.61.1 en 2.2.62.1), zijn de voorschriften van het ADR voor het vervoer van giftige stoffen of infectueuze stoffen van toepassing.
Genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGMO’s) en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) verpakt en gekenmerkt overeenkomstig verpakkingsinstructie P904 van 4.1.4.1 zijn niet onderworpen aan enige ander voorschrift van het ADR. Indien GGMO’s en GGO’s voldoen aan de criteria voor indeling in klasse 6.1 of 6.2 (zie 2.2.61.1 en 2.2.62.1), zijn de voorschriften van het ADR voor het vervoer van giftige stoffen of infectueuze stoffen van toepassing.

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten