GEGASTE LAADEENHEID | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GEGASTE LAADEENHEID

Stofgegevens

 
Stofnaam
GEGASTE LAADEENHEID
UN-nummer
3359
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
GEGASTE LAADEENHEID
UN-nummer 3359
Benaming en beschrijving 3.1.2 GEGASTE LAADEENHEID
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Bijzondere bepalingen 3.3 302
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (-)

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten