GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF
UN-nummer
3379; 3380
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF
UN-nummer 3380
3379
Benaming en beschrijving 3.1.2 GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VAST, N.E.G.
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
3
Classificatiecode 2.2 D
D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.1 3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 311
274 311
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P099
P099
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S2 S14

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten