GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF
UN-nummer
3379; 3380
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF
UN-nummer 3380
3379
Benaming en beschrijving 3.1.2 GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VAST, N.E.G.
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1 3
Classificatiecode 2.2 D
D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.1 3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 311 274 311
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P099
P099
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S2 S14

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vloeistoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De stoffen mogen alleen met goedkeuring van de bevoegde autoriteit op basis van de resultaten van de betreffende beproevingen overeenkomstig het Handboek beproevingen en criteria, deel I, onder deze positie worden vervoerd. De verpakking moet waarborgen dat het percentage verdunningsmiddel op geen enkel moment tijdens het vervoer onder de in de goedkeuring van de bevoegde autoriteit vastgelegde waarde komt.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De stoffen mogen alleen met goedkeuring van de bevoegde autoriteit op basis van de resultaten van de betreffende beproevingen overeenkomstig het Handboek beproevingen en criteria, deel I, onder deze positie worden vervoerd. De verpakking moet waarborgen dat het percentage verdunningsmiddel op geen enkel moment tijdens het vervoer onder de in de goedkeuring van de bevoegde autoriteit vastgelegde waarde komt.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:12 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten