GASMONSTER, DRUKLOOS | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 9:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GASMONSTER, DRUKLOOS

Stofgegevens

 
Stofnaam
GASMONSTER, DRUKLOOS
UN-nummer
3167; 3168; 3169
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 9:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 9:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 9:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GASMONSTER, DRUKLOOS GASMONSTER, DRUKLOOS GASMONSTER, DRUKLOOS
UN-nummer 3167
3168
3169
Benaming en beschrijving 3.1.2 GASMONSTER, DRUKLOOS, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar
GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar
GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar
Klasse 2.2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 7F
7TF
7T
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1+2.3 2.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P201
P201
P201
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D)
1 (D)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9
CV9
CV9
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S14

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 9:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten