CONDENSATOR Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CONDENSATOR

Stofgegevens

 
Stofnaam
CONDENSATOR
UN-nummer
3499; 3508
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
CONDENSATOR CONDENSATOR
UN-nummer 3508
3499
Benaming en beschrijving 3.1.2 CONDENSATOR, ASYMMETRISCH (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh)
CONDENSATOR, ELEKTRISCH, DUBBELLAAGS (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh)
Klasse 2.2 9 9
Classificatiecode 2.2 M11
M11
Etiketten 5.2.2 9 9
Bijzondere bepalingen 3.3 372
361
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003
P003
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)
4

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CONDENSATOR CONDENSATOR
UN-nummer 3508
3499
Benaming en beschrijving 3.1.2 CONDENSATOR, ASYMMETRISCH (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh)
CONDENSATOR, ELEKTRISCH, DUBBELLAAGS (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh)
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten