chloorcyaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorcyaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorcyaan
Engelse naam
cyanogen chloride
CAS-nummer
506-77-4
UN-nummer
1589
EG-nummer
208-052-8
Molecuulformule
C-Cl-N
SMILES
C(#N)Cl
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloorcyaan
(506-77-4)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,68 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 6,1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 39 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,68 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 6,1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 22 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,68 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 5,0 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 32 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chloorcyaan
(506-77-4)
UN-nummer 1589
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD (CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2TC
Etiketten 5.2.2 2.3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S4 S14

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten