CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHEMISCHE REAGENTIASET Of SET VOOR EERSTE HULP

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
UN-nummer
3316
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
UN-nummer 3316
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 251 340 671
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 Zie SP 251
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 Zie SP 340
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P901
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 (E) Zie SP 671

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Chemische reagentiasets, sets voor eerste hulp en polyesterhars kits, die gevaarlijke stoffen bevatten in binnenverpakkingen, in hoeveelheden die niet de grenswaarden voor vrijgestelde hoeveelheden overschrijden, van toepassing op afzonderlijke stoffen, zoals aangegeven in kolom (7b) van tabel A van hoofdstuk 3.2, mogen overeenkomstig hoofdstuk 3.5 worden vervoerd. Alhoewel stoffen van klasse 5.2 niet afzonderlijk toegelaten zijn als vrijgestelde hoeveelheden in kolom (7b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 zijn zij in dergelijke sets/kits toegelaten en er is code E2 (zie 3.5.1.2) aan toegekend.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten