CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 02:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHEMISCHE REAGENTIASET Of SET VOOR EERSTE HULP

 
Stofgegevens
Stofnaam CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
UN-nummer 3316
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 02:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 02:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 02:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
UN-nummer 3316
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 251 340 671
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 Zie SP 251
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 Zie SP 340
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P901
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 (E) Zie SP 671

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Chemische reagentiasets, sets voor eerste hulp en polyesterhars kits, die gevaarlijke stoffen bevatten in binnenverpakkingen, in hoeveelheden die niet de grenswaarden voor vrijgestelde hoeveelheden overschrijden, van toepassing op afzonderlijke stoffen, zoals aangegeven in kolom (7b) van tabel A van hoofdstuk 3.2, mogen overeenkomstig hoofdstuk 3.5 worden vervoerd. Alhoewel stoffen van klasse 5.2 niet afzonderlijk toegelaten zijn als vrijgestelde hoeveelheden in kolom (7b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 zijn zij in dergelijke sets/kits toegelaten en er is code E2 (zie 3.5.1.2) aan toegekend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
UN-nummer 3316
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten