CELLULOIDAFVAL Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CELLULOIDAFVAL

 

Stofgegevens

UN-nummer
2002

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
CELLULOIDAFVAL
UN-nummer 2002
Benaming en beschrijving 3.1.2 CELLULOIDAFVAL
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 526 592
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 PP8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CELLULOIDAFVAL
UN-nummer 2002
Benaming en beschrijving 3.1.2 CELLULOIDAFVAL
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten