CELLULOIDAFVAL | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CELLULOIDAFVAL

Stofgegevens

 
Stofnaam
CELLULOIDAFVAL
UN-nummer
2002
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CELLULOIDAFVAL
UN-nummer 2002
Benaming en beschrijving 3.1.2 CELLULOIDAFVAL
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 526 592
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 PP8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten