CELLULOID | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CELLULOID

Stofgegevens

 
Stofnaam
CELLULOID
UN-nummer
2000
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CELLULOID
UN-nummer 2000
Benaming en beschrijving 3.1.2 CELLULOID in blokken, staven, rollen, bladen, pijpen, etc. (met uitzondering van afvalstoffen)
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 383 502
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP7
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 9:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten