BRANDBLUSAPPARATEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBLUSAPPARATEN

 
Stofgegevens
Stofnaam BRANDBLUSAPPARATEN
UN-nummer 1044
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBLUSAPPARATEN
UN-nummer 1044
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBLUSAPPARATEN met samengeperst of vloeibaar gemaakt gas
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 6A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 225 594
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP91
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BRANDBLUSAPPARATEN
UN-nummer 1044
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBLUSAPPARATEN met samengeperst of vloeibaar gemaakt gas
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten