BRANDBARE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE VASTE STOF

 
Stofgegevens
Stofnaam BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer 3097
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 11:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer 3097
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 FO
Opmerking VERVOER VERBODEN

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer 3097
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
Stofindeling weg en spoor Verbod
Stofindeling water Verbod

Voetnoten

Verbod
Verbod
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten