BRANDBARE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer
3097
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer 3097
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 FO
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 VERVOER VERBODEN

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 9:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten