BRANDBARE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer
3097
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE VASTE STOF
UN-nummer 3097
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 FO
Opmerking VERVOER VERBODEN

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten