BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM

 

Stofgegevens

UN-nummers
3090
3091

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM
UN-nummer 3090
3091
Benaming en beschrijving 3.1.2 BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen)
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR of BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen)
Klasse 2.2 9 9
Classificatiecode 2.2 M4
M4
Etiketten 5.2.2 9A 9A
Bijzondere bepalingen 3.3 188 230 310 376 377 387 636 188 230 310 360 376 377 387 670 390
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906
P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM
UN-nummer 3090
3091
Benaming en beschrijving 3.1.2 BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen)
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR of BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen)
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten