aluminiumfosfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumfosfide

 
Stofgegevens
Stofnaam aluminiumfosfide
Engelse naam aluminium phosphide
CAS-nummer 20859-73-8
UN-nummer 1397
3048
EG-nummer 244-088-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code AlP
SIKB-id 3158
Molecuulformule Al-P
SMILES [Al+3].[P-3]
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aluminiumfosfide
(20859-73-8)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 29 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 52 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 9,6 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 4,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 8,7 mg/m3

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

2:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

3:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aluminiumfosfide
(20859-73-8)
aluminiumfosfide
(20859-73-8)
UN-nummer 1397
3048
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMFOSFIDE
ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE
Klasse 2.2 4.3 6.1
Classificatiecode 2.2 WT2
T7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.3+6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 507 153 648
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403
P002 IBC07
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP18
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T6
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
S10AH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V10
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
642

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
UN 3048 Aluminiumfosfide-pesticiden, met toevoegingen die de ontwikkeling van brandbare giftige gassen vertragen, zijn stoffen van klasse 6.1.
Deze positie is alleen van toepassing indien op grond van beproevingen is aangetoond dat de stoffen bij contact met water niet brandbaar zijn, noch een neiging vertonen tot zelfontbranding en dat het ontstane gasmengsel niet brandbaar is.
Voorwerpen, geïmpregneerd met dit pesticide, zoals kartonnen borden, papieren stroken, wattenbollen en kunststofplaten, in hermetisch afgesloten omhullingen, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aluminiumfosfide
(20859-73-8)
aluminiumfosfide
(20859-73-8)
UN-nummer 1397
3048
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMFOSFIDE
ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE
GEVI-code
642
Stofindeling weg en spoor SFW STW
Stofindeling water SFW STW

Voetnoten

giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten