4-nitrofenylhydrazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-nitrofenylhydrazine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100-16-3
UN-nummer
3376
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-nitrophenylhydrazine
Molecuulformule
C6-H7-N3-O2
SMILES
NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
4-nitrofenylhydrazine
(100-16-3)
UN-nummer 3376
Benaming en beschrijving 3.1.2 4-NITROFENYLHYDRAZINE, met ten minste 30 massa-% water
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
4-nitrofenylhydrazine
(100-16-3)
UN-nummer 3376
Benaming en beschrijving 3.1.2 4-NITROFENYLHYDRAZINE, met ten minste 30 massa-% water
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten