4-nitrofenylhydrazine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 9:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Nitrofenylhydrazine

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-nitrofenylhydrazine
Engelse naam
4-nitrophenylhydrazine
CAS-nummer
100-16-3
UN-nummer
3376
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 9:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 9:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 9:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
4-nitrofenylhydrazine
(100-16-3)
UN-nummer 3376
Benaming en beschrijving 3.1.2 4-NITROFENYLHYDRAZINE, met ten minste 30 massa- procent water
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 9:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten