2-methyl-2-buteen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-methyl-2-buteen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
513-35-9
EG-nummer
208-156-3
UN-nummer
2460
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-methyl-2-butene
Molecuulformule
C5-H10
SMILES
CC=C(C)C
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-methyl-2-buteen
(513-35-9)
Specifieke naam ECHA
2-methylbut-2-ene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-methyl-2-buteen
(513-35-9)
UN-nummer 2460
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-METHYL-2-BUTEEN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L1 5BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-methyl-2-buteen
(513-35-9)
UN-nummer 2460
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-METHYL-2-BUTEEN
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten