bronopol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 21:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bronopol

 
Stofgegevens
Stofnaam bronopol
Engelse naam bronopol
CAS-nummer 52-51-7
UN-nummer 3241
EG-nummer 200-143-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code bronpl
SIKB-id 3286
Synoniem 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol
2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol
broomnitropropaandiol
Molecuulformule C3-H6-Br-N-O4
SMILES OCC(Br)(CO)[N+]([O-])=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 21:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 21:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bronopol
(52-51-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,2 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 21:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
bronopol
(52-51-7)
UN-nummer 3241
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-BROOM-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOL
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P520 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 PP22
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Dit is een stof verwant met zelfontledende stoffen (zie 2.2.41.1.19).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
bronopol
(52-51-7)
UN-nummer 3241
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-BROOM-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOL
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten